Mantelzorgers willen vooral minder hoeven vechten

Labyrinth heeft de afgelopen maanden in opdracht van Steunpunt Mantelzorg onderzoek gedaan onder ongeveer 300 mantelzorgers in de gemeente Utrecht. Met het onderzoek zijn de wensen en noden van mantelzorgers in Utrecht in kaart gebracht. Hiermee kan Steunpunt Mantelzorg haar beleid en werkwijze beter afstemmen op de behoeftes van het veld.

Het rapport is deze week aan de pers gepresenteerd. Dat resulteerde onder andere in een artikel in het AD Utrechts Nieuwsblad en op DeStadUtrecht.nl. De volledige rapportage kan hier worden ingezien.