Masterclass Diversity & Architecture 20 mei 2010

zie ook: http://www.forum.nl/Agenda/Agenda/EventListId/9/EventId/227/

Divers bouwen en wonen: een ander paradigma
Wanneer we anno 2010 naar steden kijken waar grote groepen nieuwe Nederlanders wonen, dan valt op dat er maar weinig diversiteit in bouwstijlen is. Waarom gebeurt dit zo weinig? De consument staat centraal in onze samenleving, dan lijkt het logisch dat er gebouwd wordt naar de vraag die er is. De consument is bij deze specifieke vorm van bouwen bovendien tevens de opdrachtgever. De vertaling ligt echter moeilijk. Ontwikkelaars vragen zich af: wordt een product straks ook inderdaad afgenomen? En hebben de specifieke kenmerken van het product een meerwaarde bij de afname en de prijsvorming ervan? Bovendien is architectuur één van de meest aanwezige kunstvormen die wij kennen. Dient dit dan overgeleverd te zijn aan ‘de waan van de consument van vandaag’? Zelfs wanneer deze allang weer verder is getrokken en het gebouw achter laat?

 

Kortom: wat is er nodig om diversiteit in bouwen en wonen aan te moedigen? Om te beginnen is een open houding bij bouwers en projectontwikkelaars in steden en buurten, een goede start. Laat zien dat iedereen meetelt. Tegelijkertijd mag dit niet ten koste gaan van de waarde van de architectuur voor toekomstige generaties.

Masterclass Diversity & Architecture
Deze masterclass staat in het teken van divers bouwen en wonen. Het debat wordt verdiept met een lezing van rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol.

Sadik Harchaoui (Raad van Bestuur van FORUM) zal het onderzoeksrapport ‘Diversiteit  in Wonen een vergelijking van verschillende nieuwbouwprojecten’ overhandigen. Harchaoui zal beknopt ingaan op de aanleiding, resultaten en aanbevelingen van het onderzoek dat door onderzoeksbureau Labyrinth (Rotterdam/Utrecht) in opdracht van FORUM is uitgevoerd.

Workshops
Tijdens de workshops wordt in vijf verschillende thema’s de "pro – visie" belicht voor cultureel en context geïnspireerde architectuur. Na de workshopsessie gaan vijf themagroepen opnieuw aan de slag om de "contra – visie" te belichten. De vijf thema’s komen voort uit de dagelijkse praktijk in binnen- en buitenland op het gebied van cultureel geïnspireerde architectuur en diversiteit in bouwen. De groepen worden begeleid door Sophie Valla, Samir Bantal, Matthijs Bouw, Ozkan Golpinar en Allard Jolles.

Debat
Na de workshops wordt gedebatteerd over de verschillende spanningsvelden omtrent het thema cultureel geïnspireerde architectuur en diversiteit in bouwen. De vijf themamasters presenteren in korte statements de opvattingen en de resultaten (pro’s en contra’s) uit de workshops. Na een reactie op de statements vindt het debat plaats met Sadik Harchaoui onder leiding van Tarik Yousif. Hij zal de spanningsvelden op een interactieve wijze in het debat verkennen.

 

Voor wie?
Beleidsambtenaren van overheden (ruimtelijke ordening, wonen en wijken, welzijn), projectontwikkelaars, architecten, ontwerpers, studenten.

Doelstelling
De masterclass beoogt te reflecteren op de relatie tussen diversiteit in bouwen en wonen en de actieve betrokkenheid van burgers (bewoners).
 
Programma:

10:30 – 11:00
 
Inloop
11:00 – 11:05
 
Opening door dagvoorzitter Tarik Yousif
 
11:05 – 11:15
 
Welkomstwoord door Sadik Harchaoui (Raad van Bestuur FORUM)
 
11:15 – 12:00
 
Introductielezing door Liesbeth van der Pol (Rijksbouwmeester)

Divers bouwen en wonen: een ander paradigma
 

12:00 – 12:15
 
Overhandiging onderzoeksrapport Diversiteit in Wonen: een vergelijking van verschillende nieuwbouwprojecten
 
12:15 – 12:30
 
Introductie en instructie workshops door Fatima Mzallassi (Creative Urbans)
 
12:30 – 13.45
 
Workshop "Pro – visie"
 
13:45 – 15: 00
 
Lunch
 
15:00 – 16: 15
 
Workshop "Contra – visie"
 
16:15 – 16:30
 
Pauze
 
16:30 – 18:00
 
Slotdebat onder leiding van Tarik Yousif

Afsluiting door Sadik Harchaoui (Raad van Bestuur FORUM)
 

18:00 – 18:30
 
Napraten en netwerken onder het genot van een drankje en versnaperingen
 

 
Locatie
Prinses Theater, Schiedamseweg 19 te Rotterdam.

Deelnamekosten

  • € 80,00 per persoon
  • Studenten (op vertoon van college- of OV- kaart) € 30,00

Gelieve het bedrag over te maken vóór 19 mei op rekeningnummer: 699162939 t.n.v. Stichting FORUM te Utrecht.

Na afloop ontvangt u het onderzoeksrapport Diversiteit in Wonen.

Aanmelden

U kunt zich tot 17 mei voor deze Masterclass aanmelden via a.afkir@forum.nl

Na aanmelding ontvangt u een bevestiging.