Meer willen verhuizen naar koopwoning

Meer mensen willen verhuizen naar koopwoning
bron: www.nvb-bouw.nl

NVB waarschuwt wel voor mismatch tussen vraag en aanbod
Bijna 1,7 miljoen huishoudens met een bovenmodaal inkomen overwegen een woning te kopen. Dat zijn er ruim een half miljoen méér dan twee jaar geleden. Deze grote verhuisgeneigdheid heeft alles te maken met het aantrekken van de economie, de dalende werkloosheid en een toenemend onsumentenvertrouwen. Of de stap naar een nieuwe woning daadwerkelijk wordt gemaakt is echter nog maar de vraag. De mismatch tussen vraag en aanbod is namelijk óók erg groot.

Dit concludeert NVB Vereniging voor projectontwikkelaars & bouwondernemers naar aanleiding van de rapportage Huizenkopers in Profiel. Uit deze tweejaarlijkse woonenquête (uitgevoerd door het Delftse OTB) blijkt dat de woningmarkt fors aantrekt. Het gaat duidelijk beter met de economie en veel huishoudens durven weer geld uit te geven. Ook hebben woningzoekenden met een gemiddelde van 285.000 euro meer geld voor een nieuwe woning over. Twee jaar geleden lag dat bedrag namelijk nog rond de 257.000 euro. Ruim een derde van de woningzoekenden zoekt thans bewust in de klasse vanaf 300.000 euro.

De woonenquête maakt tevens duidelijk, dat de woningzoekenden vooral kwaliteit willen en bereid zijn nog eens extra enkele tienduizenden euro’s te betalen als daarmee de gewenste droomwoning binnen bereik komt. Tegelijk moet worden geconcludeerd dat de woningzoekenden in veel gevallen niet kunnen vinden wat zij zoeken. Daarvoor is namelijk de mismatch tussen vraag en aanbod te groot. Te vaak gaan gemeentebestuurders, stedenbouwkundige, planologen, projectontwikkelaars en woningcorporaties in hun plannen uit van eigen idealen, stokpaardjes en stereotiepe denkbeelden.
Een goed voorbeeld van de huidige mismatch tussen vraag en aanbod is het automatisme in de gedachte van bestuurders dat zestigplussers massaal op zoek zouden zijn naar appartementen, dichtbij voorzieningen en wijkzusters. Maar in werkelijkheid kiezen zes op de tien ouderen voor een woning met tuin, en dan het liefst met gelijkvloerse voorzieningen als een fijne slaap- en badruimte beneden. Ook de politieke voorliefde om grootstedelijke uitleglocaties (VINEX) te realiseren valt bij de huidige woningzoekenden niet altijd in de smaak. Net zo min als de vele appartementencomplexen die bijna overal massaal verrijzen. Kortom, om een groot deel van de potentieel verhuisgeneigden daadwerkelijk de stap naar de verhuizer te laten zetten (en zo dus de vurig gewenste doorstroming te bevorderen), is het noodzakelijk dat overheden én marktpartijen beter luisteren naar de wensen van mensen, wat dus ook inhoudt: de bouw van ruime eengezinswoningen met een aansprekende architectuur op kleinschalige én groene locaties.

Dat de interesse voor het koophuis fors is gegroeid, heeft ook alles te maken met het gestegen consumentenvertrouwen. Dit is echter geen vanzelfsprekendheid. Discussies over bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek kan het vertrouwen in de woningmarkt, en daarmee de bereidheid om langjarige financiële verplichtingen aan te gaan, zo weer doen omslaan.

Huizenkopers in Profiel is een jaarlijks terugkerende uitgave van NVB Vereniging voor projectontwikkelaars & bouwondernemers. Hiervoor houdt het Onderzoeksbureau OTB van de TU-Delft eens in de twee jaar een enquête onder 2000 verhuisgeneigde huishoudens. Door deze woonenquêtes ontstaat niet alleen een helder beeld over de woonwensen maar vooral ook over de dynamiek van de woningmarkt. De jongste enquête is in het voorjaar van 2006 gehouden (januari t/m maart 2006) en uitgevoerd door het OTB in Delft.