Middelbare scholieren willen meer begeleiding

Utrecht, 11 september 2009. Ruwweg de helft van de middelbare scholieren is niet tevreden met de geboden studiekeuzebegeleiding. Ze vinden dat ze hier te weinig van merken en te veel zelf moeten uitzoeken. Vmbo-scholieren zijn minder ontevreden dan havo- en vwo-scholieren. Dit blijkt uit de KeuzeMonitor 2009, een landelijk onderzoek waar meer dan 10.000 middelbare scholieren aan hebben deelgenomen, uitgevoerd door onderzoeksbureau Labyrinth in opdracht van DeDecaan.net.

Scholieren vinden het moeilijk om een studiekeuze te maken. Hoe hoger het schooltype dat leerlingen volgen, hoe moeilijker zij het maken van een studiekeuze vinden. Het zijn eveneens de havo- en vwo-scholieren die het meest onzeker zijn over hun studiekeuze: maar liefst één op de vijf examenleerlingen is niet zeker over hun studiekeuze. Leerlingen zijn onzeker doordat zij nog niet weten wat hun doel in het leven is en doordat zij uit té veel opleidingen kunnen kiezen. Deze onzekerheid komt tot uiting in het relatief grote aantal switches tussen de keuze voor vervolgopleidingen die zij maken.

Verkeerde studiekeuze is kostbare zaak

Dat leerlingen moeite hebben met het maken van de juiste studiekeuze blijkt ook uit de hoge percentages studenten die binnen een jaar met hun studie stoppen of toch voor een andere studierichting kiezen. Alleen al van de eerstejaars universitaire studenten stopt 10%[1] en switcht 25% van studie. Vanzelfsprekend vormt dit voor de overheid een grote kostenpost. Alleen al de kosten voor de uitval onder hbo-scholieren en universitaire studenten worden geraamd op 373 miljoen euro[2] per jaar.

 

Studiekeuzebegeleiding ontoereikend

Om uitval tegen te gaan is een passende studiekeuzebegeleiding essentieel. Op dit moment zijn scholieren hier ontevreden over omdat zij te weinig studiekeuzebegeleiding krijgen, te veel zelf moeten uitzoeken en te weinig persoonlijke begeleiding krijgen. Idealiter willen scholieren studiekeuzebegeleiding krijgen door middel van de verstrekking van voldoende informatie over verschillende opleidingen en het krijgen van hulp bij het maken van een eigen en bewuste keuze. Verder zouden scholieren graag één of meerdere stagedagen lopen en voorgelicht worden door studenten.

 

Stimuleer eigen initiatief scholieren

Behalve dat de school de studiekeuzebegeleiding zou kunnen verbeteren, kan ook het eigen initiatief van scholieren verder worden gestimuleerd. Alhoewel een ruime meerderheid van de scholieren, 70%, de decaan ziet als iemand die zou kunnen helpen bij het maken van een studiekeuze, neemt namelijk amper de helft contact met de decaan op.

 

Over KeuzeMonitor 2009

KeuzeMonitor is een groot onafhankelijk online kwantitatief onderzoek dat in samenwerking met middelbare scholen in juni en juli is afgenomen onder scholieren in het Voorgezet Onderwijs. De monitor is ontstaan vanuit de behoefte van decanen, onderwijsinstellingen, werkgevers en beleidsbepalende onderwijsinstanties om meer en actuele kennis en inzichten te krijgen in de studie- en beroepskeuze en het studie- en beroepskeuze proces van leerlingen in de laatste jaren van het vmbo, havo en vwo. KeuzeMonitor besteedt ook aandacht aan de gewenste begeleiding van de leerlingen zelf die in dit proces nodig en nuttig kan zijn. KeuzeMonitor is een activiteit van www.DeDecaan.net, het landelijk netwerk voor en door schooldecanen. Inmiddels gebruikt meer dan 60% van de scholen in Nederland DeDecaan.net. KeuzeMonitor 2009 is uitgevoerd door Labyrinth Onderzoek (www.labyrinthonderzoek.nl).

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Onderzoeksbureau Labyrinth

H. Posthumus, MSc

T 030-2627191 / 0639785821
info@labyrinthonderzoek.nl
I www.labyrinthonderzoek.nl

 

 

 

– Einde persbericht –