Multifestijn groot succes

www.multifestijn.nl

Stichting Islamitisch Centrum Nederland (SICN) heeft zijn 35 jarige bestaan vorig weekend gevierd met het Multifestijn. Dit culturele evenement duurde 3 dagen (1-2-3 juni), kende 150 stands en 30.000 bezoekers. Tot groot plezier van de organsiatie was het publiek zeer divers samengesteld. Op de derde dag bracht minister Ella Vogelaar een bezoek. Tijdens de opening van het festival spraken onder andere Hans Spekman (PvdA 2e kamerlid), Abdulwahid van Bommel (mede-oprichter SICN), Cees van Eijk (Wethouder van Utrecht) en Mohammed Sini (voorzitter Islam & Burgerschap).

Namens SICN verwelkomde voorzitter Fikri Demirtas de gasten. Hij benadrukte dat zijn organisatie treeft naar een samenleving waaraan vrijheid van meningsuiting, wederzijds begrip, respect en tolerantie ten grondslag liggen. Hij verklaarde trots te zijn dit culturele evenement te hebben kunnen organiseren. "Juist in deze tijd waar we dicht bij de grenzen van tolerantie en wederzijds begrip verkeren is het belangrijk dat er contacten gezocht worden en gelegd zodat in ieder geval een basis is gelegd om stappen te nemen richting van een harmonieuze samenleving."

Imam Abdulwahid van Bommel herinnerde jong en oud eraan welke moeilijke tijden er geweest zijn voordat SICN tot zijn huidige vorm is gekomen. ‘In 1972 hadden we een heel kleine gebedsruimte vlak bij het huidige Hoog Catharijne. We hebben ons toen voorgenomen om de positie van de Turkse moslimgemeenschap te verstevigen in Nederland. Mijn vrienden die allen een pionier zijn geweest van SICN hebben de hoop nooit opgegeven en hebben de organisatie altijd gesteund, zelfs met hun geringe inkomen,’ vertelde de heer van Bommel.

Mevr. F. Sert (lid van de werkgroep Multifestijn) benadrukte dat alle medewerkers van Multifestijn zich op vrijwillige basis inzetten. Het ontvangstcomité, beheerders, technici, kunstenaars; allemaal hebben zij 3 dagen opgeofferd om van Multifestijn een succes te maken. Sert bedankt dan ook alle vrijwilligers voor hun inzet en wenst iedereen een gezellige Multifestijn toe.

Cabaret en Soefistisch muziek
Multifestijn was er voor jong en oud en voor alle nationaliteiten. Dat werd nog eens bevestigd met het optreden van de swingende Antilliaanse cabaretier Jandino. Naast zijn humor en sterke satire toonde hij ook aan goed te kunnen zingen en swingen. Deze Antilliaan werd door de jeugd en volwassenen zeer gewaardeerd en men vond het jammer toen het gezelschap op dezelfde vrolijk rumoerige wijze als waarmee het binnen was gekomen, de zaal weer verliet.

Gedurende het Multifestijn was er ook de mogelijkheid om onder het genot van heerlijke Turkse koffie en thee te luisteren naar de rustgevende klanken van de musicus die prachtige soefistische muziek vertolkte met zijn ney.

Dag 2, drukke dag
Zoals verwacht werd was de zaterdag een drukke dag. Volgens Salih Türker (coördinator Ontvangstcomité) kwamen er mensen uit alle streken van het land en ook was er een divers publiek.
Het was duidelijk dat de aandacht die van te voren aan het festijn was gegeven via televisie, kranten, internet, forums, flyers, en tijdschriften veel mensen had doen besluiten richting Utrecht te reizen.

Wat ook voor veel bezoekers een reden van hun komst was, was de speciaal uit Turkije gekomen beroemde dichter Dursun Ali Erzincanli. De belangstelling voor zijn gedichten was enorm. Zijn begripvolle en instructieve woorden hebben het evenement een positieve kleur gegeven, aldus de organisatie.

Ella Vogelaar
Op de derde en laatste dag bezocht de minster van Wonen, Wijken en Integratie het Multifestijn. Ze heeft van de voorzitter van SICN een rondleiding gekregen bij de culturele stands. Vervolgens werd ze aangekondigd door presentator Prem Radhakishun, bekend van het televisieprogramma Prem-time en hield ze een toespraak. De minister feliciteerde de organisatie, bestuursleden en natuurlijk alle vrijwilligers met het 35 jarig bestaan van SICN en heeft het belang van Multifestijn voor de integratie bevestigd. Vervolgens heeft zij een aantal vrijwilligers en partners van Multifestijn een tulpvormige beeldje overhandigd.

Het Multifestijn werd georganiseerd door SICN en SABEN.