Nederland doet te weinig aan nieuwe werkgelegenheid

Nathan Rozema (Labyrinth) verzorgde samen met Dick Vink en Ans Stolk van Pact op Zuid de workshop over Rotterdam Zuid en werkgelegenheid
Nathan betoogde dat Nederland vooral een focus heeft op arbeidsmarkt instrumenten, maar.

WORKSHOP NICIS MAASSILO ROTTERDAM ZUID 14 OKTOBER 2009

 

Nederland heeft vooral aandacht voor arbeidsmarktvoorzieningen, ofwel instrumenten (matching, reintegrataie, toeleiding etc.) en te weinig aandacht voor arbeidsmarktbeleid, ofwel het creeeren van nieuwe en andere werkgelegeneheid. Het is hoog tijd voor de dynamisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt. Nederland moet (weer) toe naar het denken in (innovatieve) economische ketens. Het huidige denken wordt nog beheerst door achterhaalde modellen die uitgaan van werknemerschap en fullltime modellen. Terwijl juist het aantal ZZP’ers ondanks de crisis nog steeds fors toeneemt en de scheidslijn tussen werknemer en ondernemer steeds vager lijkt te worden. Er kan daarom ook beter worden gesproken van een zelfstandige professional in plaats van een ZZPér.

 

IN deze workshop gaat Nathan (Labyrinth) hier verder op in en wordt het geheel geillustreerd aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden.

 

Na het nationale/ meso verhaal gaan Dick Vink en ANs Stolk in op Rotterdam ZUid. DIck Vink zoomt in het bijzonder in op de Tarwewijk, de wijk die samen met de Afrikaanderwijk, pal onder de Kop van Zuid ligt.