Nieuw burgerplatform Qlixz.nl

Steeds vaker wordt er gesproken over een kloof tussen burger en politiek. Qlixz.nl is het nieuwe platform om burgers, ondernemers en professionals met elkaar te verenigen. Hier kunnen op transparante wijze ideeën en oplossingen worden aangedragen, waardoor de politiek vanuit de samenleving wordt gevoed. Als aanzet voor het nieuwe platform is Qlixz.nl benieuwd wat de Nederlandse burger bezighoudt en hoe hij aankijkt tegen de politiek. Hiertoe is in samenwerking met Labyrinth Onderzoeksbureau een korte vragenlijst ontwikkeld. Iedere Nederlandse burger mag hier aan meedoen –>