Nieuw initiatief: PL Retail

PL Retail Onderzoek&Strategie is een nieuw initiatief van onderzoeksbureau Labyrinth en Platemarketing, Het werkterrein is winkelcentra, retail en locatie ontwikkeling. Door de combinatie van onderzoek en strategie worden kennis en praktijk met elkaar verbonden. Uniek is ook hoe ons onderzoek inspeelt op de lokale vraag en de trends hierin. Dit wordt vertaald naar winkelcentrum management: retail visie, branchering en toetsing van promoties, PL Retail is goed thuis in de etnische markt.

Kenmerken van PL Retail: Creatief en up-to-date, hierdoor is PL Retail copiloot en sparring partner van opdrachtgevers.

De mogelijkheden die winkelcentra hebben verschillen per plaats. Heerlen verschilt met Amersfoort, Dalfsen heeft andere mogelijkheden dan Nijkerk. Daarbij is er een groeiende behoefte aan kwaliteit en duurzaamheid, maar ook aan het kunnen inspelen op veranderingen. Een goede winkelcentrum strategie vraagt steeds meer om een combinatie van kennis, advies en creativiteit, waarbij ingespeeld moet worden op de lokale actuele marktontwikkelingen en de functie van het winkelcentrum. Naast traditionele kengetallen en traditioneel winkelcentrumbeheer is er meer nodig. Welke opties heeft u, hoeveel ruimte is er en welke keuzes moeten worden gemaakt? Is er ruimte voor omzet gerelateerde huurprijzen? PL Retail adviseert hierbij en helpt desgewenst bij de uitvoering in de praktijk. Dit vraagt om kennis, strategie en creativiteit..

M.b.t. onderzoek heeft PL Retail o.a. de beschikking over een veldwerkteam en een etnopanel en is thuis in de nieuwste databestanden en (electronische) onderzoekstechnieken. Daarnaast heeft PL Retail ook uitgebreide management ervaring bij retailbedrijven, winkelcentra en overheid. Hiermee is een opdrachtgever verzekert van creativiteit en een pragmatische aanpak. PL Retail profileert zich als copiloot bij projecten op het gebied van winkelcentra, locatie ontwikkeling en retail.

Focus: Winkelcentra, Retail, Locatie ontwikkeling

Activiteiten:
DPO onderzoek
Locationmatch advies, leef-&koopstijlen
Klanttevredenheidsondezoek
Behoeften- en haalbaarheidsonderzoek
Vestigingsplaatsonderzoek
Marktmonitor
Data analyse
Etnopanel
Brainstormsessies/Workshops
Visie ontwikkeling
Location Empowerment
Branchering, positionering, promotie toetsing
Projectmanagement

Voor meer informatie over PL Retail
kunt u contact opnemen met Eduard Plate en of Nathan Rozema

eduard@platemarketing.nl
n.rozema@labyrinthonderzoek.nl
Ondiep ZZ 6
Postbus 2496
3500 GL Utrecht
(Hoofd)kantoor Utrecht Tel: 030-2627191 /
kantoor Zeewolde Tel: 036-5235959