Nieuwe kansen voor winkelstrips

zie ook onze Colum bij Vastgoedjournaal: http://www.vastgoedjournaal.nl/2008augustus/extenzio.php

Er is een toenemende behoefte aan gemakswinkelen op de weinig tijd momenten. Dit komt o.a. door het toenemende aantal tweeverdieners en het feit dat we steeds van ons werk wonen. De reistijden nemen toe en er is lang niet altijd tijd om naar een buurtwinkelcentrum of een stadscentrum te gaan. Veel nieuwe centra maken het deze consumenten ook niet makkelijk: Opvallend is hoe nieuwe centra winkels en parkeerplaatsen vaak lijken te verstoppen achter muren en glas: het leidt tot " introvert winkelen". Architectonisch mooi, maar sluit dat aan bij de winkelbehoeften op de weing tijd momenten? We zien een groeiende populariteit van winkels op NS stations: toegankelijk, zichtbaar, aantrekkelijke openingstijden. Autoforensen nemen nu vaak hun toevlucht tot pompstations.

 

Uit een inventarisatie van ons blijkt dat veel winkelstrips kansen hebben indien ze inspelen op het extraverte winkelen, gericht op de weinig tijd en gemaks momenten. Er is bij ons ook een toenemend aantal winkelformules bekend die interesse hebben in dergelijke locatie, mits die locaties aan een aantal voorwaarden voldoen.

 

Het stelt wel eisen aan de locatie en het type consument dat er woont. We hebben hiervoor enkele concepten ontwikkeld. Conclusie: Er zijn aantrekkelijke kansen voor winkelstrips. Meer informatie: e.plate@extenzio.nl en www.extenzio.nl