Noodlijdende markten andere concepten

Het stuk (www.ad.nl) gaat in op een oplossing die lijkt te zijn gevonden voor het landelijk dalend aantal bezoekers van markten. In Slotervaart denken ondernemers deze negatieve spiraal te kunnen doorbreken door met een ander concept te gaan werken dit behelst o.a.:
* Veel meer diversiteit kwa kramen
* Meer diversiteit in de kraam: "Warenhuisprincipe": in een kraam veel verschillende producten
* Niet zomaar iedereen mag er komen, dit in tegenstelling tot veel andere markten waar je als je maar lang genoeg wacht er altijd op mag, hier moet je apart solliciteren, een commissie bekijkt iedere geinteresseerde ondernemer op wat er verkocht wordt, hoe je met klanten omgaat en hoe je het presenteert
* Er is geen gemeentelijke marktmeester meer, maar een marktmanager, die door de ondernemers zelf is aangesteld.
* Voorafgaand wordt (voor het eerst) een bedrijfsplan gemaakt en waar serieus marktonderzoek een onderdeel van is
* De kraam moet aansluiten op de vraag
* Presteer je niet (maw maak je er een rommeltje van) dan kun je veretrekken
* Bij de meeste kramen kun je gewoon pinnen

DIt concept van de "siermarkt"in Slotervaart is een poging om de dalende trend te doorbreken. Er zijn ook andere voorbeelden waarin dit geprobeerd wordt, zoals bij de Afrikaandermarkt in de gelijknamige Rotterdamse Afrikaanderwijk. Dit is een van de grootste markten van Nederland met zo’n 300 kramen. Hier probeert men onder de noemer van "De Markt van Morgen" samen met kunstenaars, Freehouse en Kosmopolos, woningcorporatie Vestia, deelgemeente e.a. de markt een beter en ander imago te geven. zie hiervoor o.a.: http://www.freehouse.nl/freehouse/mvm-algemeen/de-markt-van-morgen-project-informatie

Labyrinth onderzoek & avies – Extenzio is actief op dit werkterrein en bracht kansrijk ondernemerschap voor deze wijk samen met lokale en stedelijke partijen in kaart. 

 

Bron: Donderdag 27 mei 2010 AD pg 15