NRW Congres: Keuzevrijheid winkelcentra

17-04-2008: NRW Congres: Keuzevrijheid winkelcentra

Conclusie n.a.v. NRW Jaarcongres: Het aantal m2 winkelaanbod is gestegen naar 1500m2 per 1000 consumenten. Bovendien wordt internet een serieus alternatief. Consumenten en detaillisten kunnen steeds meer kiezen. Een winkelcentrum wordt een duurzaam product, maar heeft wel concurrentie Na schaarste wordt keuze vrijheid steeds meer bepalend. Boven op de leerzame DPO onderzoeken speelt de veranderende vraag en dynamiek van het aanbod nu een grotere rol. Steeds vaker worden retailbestedingen bijvoorbeeld nabij kantoor in plaats van nabij huis gedaan. Diensten, horeca en retail lopen daarbij ook vaker in elkaar over. Die nieuwe dynamiek is sterk afhankelijk van bijvoorbeeld de functie van het winkelgebied en de vraag in de omgeving. Een gebied met veel tweeverdieners vraagt andere winkels dan een gebied met veel senioren. Het lijkt de komende jaren te gaan om de kwaliteit van de meters en wellicht ook de vraag wat eigenlijk onder retailbestedingen moet worden verstaan. Dit wordt bepalend voor het succes en de concurrentiekracht van winkelcentra.