Ondernemersparticipatie bij wijkontwikkeling en stedelijke vernieuwing

Wijkeconomie en ondernemerschap krijgen steeds meer aandacht bij de wijkaanpak. En terecht. Toch komen de ondernemers bij de totstandkoming en inhoud van wijkactieplannen er vaak bekaaid van af. Ook in het welzijnswerk is ondernemersparticipatie in de wijk vaak geen item. Ondernemers redden zich zelf wel en hoeven geen ondersteuning of advies. Het is de vraag of dat terecht is.