Onderzoek Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen

Afbeelding bij Onderzoek Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen

In 2015 was er een sterk verhoogde instroom van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s), zowel in absolute als relatieve aantallen. Over de migratiemotieven van de AMV’s die naar Nederland kwamen, de redenen voor hun keuze voor en hun verwachtingen van Nederland is weinig bekend. Er is behoefte aan meer kennis over de redenen voor het vertrek uit hun herkomstland en de keuze voor Nederland. Van wie kregen zij informatie over Nederland en wie kennen zij al hier?

Labyrinth doet hier op dit moment in samenwerking met het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) onderzoek naar. Ons Etnoteam houdt diepte-interviews met Syrische AMV’s in de taal van hun land van herkomst. Dit exploratieve, beschrijvende onderzoek heeft de doelstelling om inzicht te verschaffen in de hierboven genoemde aspecten.

Meer weten over de inzet van ons Etnoteam voor onderzoek? Neem gerust contact met ons op.