Onderzoek beeldvorming Marokkanen in media

In het kader van een onderzoeksproject voert het Instituut voor Media Studies van de Universiteit Leuven een onderzoek uit over de beeldvorming in (sociale) media van Marokkanen en de gevolgen hiervan voor de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. Voor dit onderzoek heeft de KU Leuven de hulp van Labyrinth ingeroepen.

Waarom?

Via dit onderzoek krijgen we een beter beeld van de invloed van beeldvorming in (sociale) media op de Marokkaans-Nederlandse gemeenschap. Dit is bijzonder belangrijke informatie voor o.a. beleidsmakers, politici, journalisten, wetenschappers, etc. Deze studie kan echter enkel slagen als zoveel mogelijk mensen deelnemen. Ken jij Marokkaans-Nederlandse mensen die willen deelnemen of contacten die ons verder kunnen helpen? Of ben je eventueel zelf bereid om deel te nemen?

Hoe?

Je kan jezelf om iemand anders aanmelden door contact met ons op te nemen. De interviews (1u tot 1,5u) vinden bij de mensen thuis (of op een locatie naar keuze) plaats. De gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk en resultaten worden anoniem verwerkt. Iedere deelnemer ontvangt een vergoeding om hen te bedanken voor hun tijd.