Onderzoek ETV.nl afgerond

Onlangs is het onderzoeksrapport overhandigd aan ETV.nl Utrecht. Labyrinth heeft hiervoor het Kijk en Luister onderzoek onder Turken, Marokkanen, en overige niet-westerse allochtonen uitgevoerd. Dit rapport is een van de basisstukken voor de evaluatie van ETV.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: dhr. drs. N. Rozema

t 030 2627191
n.rozema@labyrinthonderzoek.nl of kijken op: http://www.etv.nl/ETV/Utrecht/nieuws-ut-050921-01.htm