Onderzoek gevolgen afslanking AWBZ

In voorbereiding: Kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de gevolgen van de afslanking van AWBZ voor cliënten t.b.v. formuleren adequaat gemeentebeleid in regio NH. Vinden ook de minder zelfredzame cliënten zelf oplossingen binnen het sociale netwerk of via het WMO-loket?