Onderzoek identiteitsbeleving jongeren

Afbeelding bij Onderzoek identiteitsbeleving jongeren

Labyrinth heeft voor het onderzoek ‘identiteitsbeleving en thuisgevoel’ jongeren geworven met verschillende achtergronden. Dit is gedaan in opdracht van het Verwey-Jonker Instituut– afdeling Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS). Voor dit onderzoek zijn 2e en 3e generatie (16-25 jaar) Nederlandse jongeren geworven met een Marokkaanse, Turkse, Surinaamse en Antilliaanse achtergrond. Dit onderzoek richtte zich ten eerste op hoe deze jongeren hun identiteit beleven. Daarnaast is gekeken naar de rol van etnische identiteit, identificaties en gevoelens van binding en afstand in het dagelijks leven.

Van juni tot september 2019 hebben meer dan 780 jongeren met het onderzoek meegedaan door een uitgebreide vragenlijst in te vullen. De vragen gingen over verschillende onderwerpen, zoals het sociale leven op school, vriendschappen, het thuisgevoel in Nederland, hun relatie met Nederland en het land van (groot)ouders. De werving en selectie ging via het Labyrinth Panel en via diverse andere netwerken en kanalen.

Bij de werving en selectie heeft Labyrinth extra aandacht besteed aan het bereiken van een zo divers mogelijke doelgroep. Op die manier konden we een diversiteit aan meningen en ervaringen ophalen en registreren. Labyrinth heeft extra ingezet op face-to-face werving van moeilijk te bereiken en ondervertegenwoordigde subgroepen binnen de eerder genoemde doelgroepen.

Op dit moment zijn de betrokken onderzoekers van het Verwey-Jonker Instituut- Kennisplatform Integratie & Samenleving druk bezig met de analyse van de data en de rapportage. Het definitieve rapport wordt in het voorjaar van 2020 gepubliceerd op deze website. Het rapport zul tussen eind februari of begin maart 2020 verschijnen.