Onderzoek Kijk op Onderwijs.tv

Onderzoek naar Bekendheid en Waardering "Kijk op Onderwijs"

 

Labyrinth voert in opdracht van de gemeente Utrecht, ETV en de Utrechtse schoolbesturen een onderzoek uit naar de bekendheid en de waardering van "Kijk op Onderwijs.tv".

Doel en voor wie?

Kijk op onderwijs wordt zowel op tv als via het internet uitgezonden. Kijk op onderwijs is bedoeld voor ouders van schoolgaande kinderen en ook voor iedereen die belangstelling heeft voor onderwijs. De afleveringen gaan over gebeurtenissen en ontwikkelingen in de Utrechtse scholen voor basisonderwijs, voortgezet onderwijs en het speciaal onderwijs.

Betrokkenheid bij onderwijs

De gemeente Utrecht, ETV en de Utrechtse schoolbesturen willen met behulp van Kijk op Onderwijs.tv ouders meer betrekken bij het onderwijs van hun kinderen. Daarnaast willen zij ouders regelmatig informeren over plaatselijke onderwijsregelingen en -ontwikkelingen.

Onderwerpen die bij Kijk op Onderwijs aan bod komen zijn:

– schoolkeuze na de basisschool,

– de Vreedzame School ,

– voor- en vroegschoolse opvang,

– wereldschool

– Expeditie Eindexamen

– In de brugklas

– Popopleiding

– School als afspiegeling van de wijk

– Vertrouwensleerlingen

– VMBO – MBO

– Weekendschool

– Wethouder van onderwijs

De resultaten van dit onderzoek moeten inzicht bieden in de bekendheid en de waardering van Kij op onderwijs.tv.