Onderzoek Leefstijlkandidaten Overvecht

Labyrinth voert momenteel i.s.m. bestuursinformatie van de gemeente Utrecht een onderzoek uit m.b.t. het leefstijlexpiriment in de naaoorlogse wijk Overvecht. Het onderzoek vindt face to face (persoonlijk) plaats m.b.v. het etnopanel team van Labyrinth dat o.a. gespecialiseerd is in allochtonenonderzoek en muliticultureel onderzoek. Het onderzoek zal deze week worden afgerond.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Onderzoeksbureau Labyrinth
Projectleider onderzoek Overvecht
t 030-2627191