Onderzoek migrantenzorgers

14 maart presenteerde Labyrinth de uitkomsten van een landelijk onderzoek onder mantelzorgers van Turkse, Marokkaanse en Surinaamse ouderen met dementie op de Invitational Conference, georganiseerd door Pharos.

Tijdens de conferentie ‘Hoe verder met de overbelasting van migrantenzorgers bij dementie?’ presenteerde directeur Nathan Rozema de onderzoeksresultaten van het onderzoek, genaamd ‘Zorgen voor je ouders is een manier van leven’. Voor dit onderzoek heeft Labyrinth in samenwerking met Pharos en Alzheimer Nederland een serie focusgroepen georganiseerd die verder bouwden op eerder onderzoek van Nienke van Wezel. Aanleiding voor dit onderzoek was de snelle toename van oudere migranten in Nederland en het gegeven dat van de groep oudere migranten bijna iedereen thuis verzorgd wordt.