Onderzoek MOE-landers

Labyrinth voert samen met Movisie en de Radboud Universiteit onderzoek uit naar MOELANDERS. Moelanders zijn migranten in Nederland uit Midden en Oost EUropa. Met de komst van de gastarbeiders in de jaren 70 in Nederland dachten zowel de Nederlandse overheid als de "gastarbeiders" dat zij tijdelijk in Nederland zouden blijven. Denkt men nu bij bijvoorbeeld de Polen, Bulgaren en Roemenen hetzelfde? en is dat zo? Welke verbanden worden er in NEderland aangegaan, wil men de taal leren? Hoe kijkt men aan tegen Nederland?

Allemaal vragen waar aan de hand van kwalitatieve en kwantatieve onderzoeksmethodieken antwoorden op worden gezocht. Zo worden bijvoorbeeld Polen op dit moment in eigen taal geinterviewd in woonwijken, bij uitzendbureaus en bij gastverblijven, maar ook een online enquete maakt onderdeel uit van de onderzoeksinstrumenten, het survey is in te vullen via www.ankirta.nl (Pools voor enquete):