Onderzoek Molukse wijken

ONDERZOEK MOLUKSE WIJKEN voor BUAT

Sinds jaren zestig wonen de meeste Molukkers,  nu ruim 45.000 personen, nog steeds in de zogeheten Molukse woonwijken (ruim 66) verspreid over Nederland. Sinds de totstandkoming van het zogeheten Lubbers Metiary – akkoord (1986) is het beleid met betrekking tot de woonproblematiek van Molukkers vooral een zaak geworden van gemeenten en woningbouwcorporaties. Dit landelijk akkoord is mede aanleiding geweest voor gemeenten de leefbaarheid van Molukse woonwijken te verbeteren. Voor de woningbouwcorporaties is het beleid vooral gericht op verbetering van de kwaliteit van de sociale huurwoningen en het verhuren van deze woningen die zij van het rijk (voorheen bestempeld als Rijksdomeinenwoningen) hebben overgedragen gekregen. 

Over renovaties van Molukse woonwijken in de afgelopen jaren zijn onvoldoende actuele onderzoeksgegevens bekend. Om deze gegevens te verzamelen heeft Stichting BUAT besloten een onderzoek uit te laten voeren. Dit onderzoek zal onder 22 Molukse woonwijken plaatsvinden. Onderzoekers van het onderzoeksbureau Labyrint (Utrecht/Rotterdam) zullen het onderzoek uitvoeren. Raymond Bernardus (BUAT) en Rein Sohilait (lid commissie woonproblematiek Molukkers BUAT) begeleiden het onderzoek. Met dit onderzoek in 22 woonwijken wil BUAT circa 66 mensen bereiken. Voor dit onderzoek is een online vragenlijst samengesteld. Molukse bewoners van gerenoveerde Molukse woonwijken worden gevraagd aan dit onderzoek mee te werken en de vragenlijst in te vullen via de link www.moluksewijk.nl.

 

 

In 2013 zullen de onderzoeksresultaten worden gepresenteerd.