Onderzoek Nederlands Openluchtmuseum

Afbeelding bij Onderzoek Nederlands Openluchtmuseum

Labyrinth is gevraagd door het Nederlandse Openluchtmuseum (NOM) om een vragenlijst uit te zetten onder haar medewerkers over het thema diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer en het museum. Met deze vragenlijst wil het NOM inzicht krijgen in hoe medewerkers hierover denken en wat hun ervaringen zijn in hun eigen dagelijkse werkzaamheden. Met de uitkomsten van dit onderzoek organiseert Labyrinth vervolgens drie focusgroepen met medewerkers, vrijwilligers en partners van het NOM om het onderwerp verder uit te diepen.

Het NOM heeft als missie om de geschiedenis van Nederland dichterbij te brengen. Het is buiten Amsterdam het drukst bezochte museum van Nederland. Door middel van authentieke gebouwen, voorwerpen en ware verhalen kan de bezoeker zien en ervaren hoe het leven in Nederland er door de eeuwen heen uitzag. Voor het NOM is het daarbij belangrijk te laten zien dat Nederland al eeuwenlang ruimte biedt aan een veelheid van levensstijlen, tradities, overtuigingen en meningen. 

Diversiteitsbeleid

Het NOM heeft al meerdere programma’s ontwikkeld waarbij het met partners en makers samenwerkt met verschillende achtergronden. Op dit moment wil het NOM een integraal diversiteitsbeleid ontwikkelen waaraan alle toekomstige en huidige projecten getoetst worden. Om dit te kunnen ontwikkelen wil het ook weten hoe het onderwerp leeft in haar eigen organisatie. Wat vinden mensen van het onderwerp? En hoe beoordelen ze het beleid van het openluchtmuseum? Door hier inzicht in te krijgen kan het NOM beter het gesprek aangaan met werknemers. Hierdoor kan het NOM er ook voor zorgen dat het beleid voldoende draagvlak heeft.

Vragenlijst

De vragenlijst die Labyrinth heeft ontwikkeld is gebaseerd op het ‘vijf dimensionale raamwerk’. Dit is een raamwerk dat gebruikt wordt voor onderzoek naar percepties en reacties ten aanzien van diversiteit op de werkplek. De vragenlijst wordt uitgezet onder alle medewerkers en vrijwilligers van het NOM. Labyrinth verwacht in juli 2020 focusgroepen te organiseren. Naar verwachting is het project in augustus afgerond.

Uitgelichte afbeelding: Baykedevries (Wikimedia)
Headerafbeelding: Smiley.toerist (Wikimedia)