Onderzoek onder Jonge Amsterdammers

Labyrinth is in opdracht van de Universiteit van Amsterdam (UVA) en de gemeente Amsterdam (O+S) een groot onderzoek onder jonge Amsterdammers gestart. Het onderzoek richt zich op de (her)definiëring en invulling van verschillende identiteiten door jonge Amsterdammers (18 jaar en ouder). Wat betekent bijvoorbeeld een Nederlandse, Amsterdamse, Marokkaanse of religieuze identiteit en hoe wordt deze ingevuld in het dagelijkse leven? Welke bindingskaders worden belangrijker en waarom en wat betekent dit voor een Amsterdamse en een Nederlandse samenleving? Het onderzoek zal onder andere meer inzicht verschaffen in het wereldbeeld van jonge Amsterdammers en hoe dit het goed functioneren in een multiculturele samenleving met democratische spelregels belemmert of juist bevordert. Labyrinth heeft hieraan voorafgaand reeds meerdere pilots bij scholen en HBO instellingen gehouden.

Voor vragen over dit onderzoek kunt u contact opnemen met Onderzoeksbureau Labyrinth (mevr. Renee ter Maat of mevr. Linda Gosen) of de Universiteit van Amsterdam (Inge van der Welle)

Binnenkort zal er meer inhoudelijke informatie over dit onderzoek verschijnen op deze site, maar ook op de site van de Universiteit.

Het onderzoek wordt afgenomen onder een steekproef van jonge Amsterdammers afkomstig uit de Amsterdamse stadsdelen en wijken. Amsterdam kent de volgende stadsdelen:

– Amsterdam-Centrum
– Amsterdam-Noord
– Oud-Zuid
– De Baarsjes
– Bos en Lommer
– Geuzenveld/Slotermeer
– Oost/Watergraafsmeer
– Osdorp
– Oud-West
– Slotervaart
– Westerpark
– Westpoort
– Zeeburg
– Zuideramstel
– Amsterdam Zuidoost