Onderzoek Oude Westen

Labyrinth onderzoek en advies en bureau Greeven & van der Ven presenteerden vandaag de resultaten en conclusies naar het onderzoek naar sociaal maatschappelijke en culturele voorzieningen in Het Oude Westen.

Dit onderzoek gaat in op de vraag en het aanbod van voorzieningein in Het Oude Westen. Vandaag werd dit gepresenteerd aan de Rotterdamses centrumraad. Het onderzoek staat stil bij de vraag en het aanbod van voorzieningen en maatschappelijk vastgoed in Het OUde Westen. Het onderzoek bestaat uit een combinatie van kwalitatief en kwantitatief onderzoek:

 

* Projectstartup, aanpak in overleg met opdrachtgever en klankbordgroe
* Deskrearch en verkennende diepte interviews
* Scan in het veld, gesprekken met bewoners, ,ondernemers en organisaties
* Ontwikkeling vragenlijst
* Pilot
* Veldwerk, persoonlijke interviews met meertalige hoogopgeleide interviewers, mbv Etnopanel-team  Labyrinth
* Focusgroep interviews
* Interviews met professionals/aanbieders
* ANalyse en rapportage