Onderzoek positie Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen

Afbeelding bij Onderzoek positie Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen

Labyrinth deed samen met het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum onderzoek naar de positie van Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV’s).

In 2015 was er een sterk verhoogde instroom van alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’s), zowel in absolute als relatieve aantallen. Over de migratiemotieven van de AMV’s die naar Nederland kwamen, de redenen voor hun keuze voor en hun verwachtingen van Nederland was weinig bekend. Er was dus behoefte aan meer kennis over de redenen voor het vertrek uit hun herkomstland en de keuze voor Nederland. Van wie kregen zij informatie over Nederland en wie kennen zij al hier? Het onderzoek ging onder andere in op de push- en pull-factoren die een rol speelden in de keuze om naar Nederland te komen, de processen die de minderjarigen doorliepen voordat ze in Nederland aankwamen, de verwachtingen van Nederland en hun tevredenheid in Nederland.

Labyrinth deed hier op dit moment in samenwerking met het WODC onderzoek naar. Ons Etnoteam hield diepte-interviews met Syrische AMV’s in de taal van hun land van herkomst. Dit exploratieve, beschrijvende onderzoek had de doelstelling om inzicht te verschaffen in de hierboven genoemde aspecten. De resultaten zijn gisteren bekend gemaakt in een publicatie van het WODC genaamd ‘Unaccompanied minor asylum seekers in the Netherlands: choice or chance?‘.

Meer weten over de inzet van ons Etnoteam voor onderzoek? Neem gerust contact met ons op.