Onderzoek Sociale binding in Noordwest

Labyrinth is in opdracht van de wijkraad Noordwest gestart met een onderzoek naar sociale binding in een buurt in Utrecht Noordwest. (De Utrechtse wijk Noordwest bestaat uit de subwijken: Zuilen, Ondiep en Pijlsweerd)

Voor meer informatie kunt u kijken op deze site bij "Projecten in uitvoering"en of contact opnemen met de wijkraad Noordwest –> www.wijkraadnoordwest.nl of Onderzoeksbureau Labyrinth t 030 2627191 ter attentie van mevrouw W(ytske) Hoekstra info@labyrinthonderzoek.nl