Onderzoek sociale ondernemingen

Labyrinth voert in opdracht van VSBfonds en STARTFOUNDATION een onderzoek uit naar sociale ondernemingen. Nederland kent een bescheiden aantal sociale ondernemingen, ondernemingen waarin mensen die in het reguliere arbeidsproces nauwelijks aan de bak komen, wel een serieuze plek hebben. Wat kenmerkt deze ondernemingen, wat zijn succes en faalfactoren? En hoe kan dit verder gestimuleerd worden? Meer sociaal en economisch rendement worden behaald?