Onderzoek SSPB Breda afgerond

15-12-2005, Breda.

In opdracht van de Stichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouwnijverheid Regio Breda e.o. heeft Labyrinth een onderzoek uitgevoerd onder bouwbedrijven in de regio naar de behoefte aan leerling-metselaars op korte termijn en in de toekomst.

Voor meer informatie en of vragen omtrent het onderzoek kunt u contact opnemen met:

mw. drs. R. ter Maat, projectleider
r.termaat@labyrinthonderzoek.nl
t 030 2627191
Ondiep Zuidzijde 6
3551 BW Utrecht