Onderzoek van de Europese Unie naar minderheden en discriminatie: EU-MIDIS II

Labyrinth werkt op dit moment in samenwerking met Ipsos MORI en in opdracht van de European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) aan het project EU-MIDIS II. Voor dit onderzoek worden in alle 28 Europese lidstaten minderheden bevraagt over hun ervaring met discriminatie. Labyrinth voert hiervoor het veldwerk uit in Nederland. Met de resultaten kunnen (inter)nationale overheden en instellingen maatregelen nemen om discriminatie aan te pakken.

Meer informatie vind je op de site van FRA.