Onderzoek ‘Wat doe jij in Oost’?

Dit jaar voert Wijkraad-Oost in samenwerking met Labyrinth Onderzoek & Advies de jaarlijkse wijkpeiling uit over de sociale samenhang in Utrecht-Oost.

Utrecht-Oost is een bijzondere wijk die veel verschillende gezichten kent. Met dit onderzoek wil de Wijkraad te weten komen hoe het is gesteld met de sociale samenhang in de wijk. De overheid trekt zich steeds verder terug. Wat betekent dit voor bewoners? Wat is de inzet van bewoners in de wijk? En wat verwachten ze van de gemeente?

Wijkraad-Oost behartigt de belangen van de bewoners van Utrecht-Oost. Met het antwoord op deze vragen kan de Wijkraad de gemeente namens u van advies voorzien en zo het woon- en leefklimaat in de wijk verbeteren. We hopen daarom van harte dat je de vragenlijst wilt invullen, je  ideeën en wensen tellen mee! 

Woont u in Oost, vul dan de vragenlijst in op: www.watdoejijinoost.nl

Hartelijk dank voor uw medewerking!