Ontdek Wetenschap en Techniek – Landelijk onderzoek onder ouders van basisschoolleerlingen

Ontdek Wetenschap en Techniek – Landelijk onderzoek onder ouders van basisschoolleerlingen (2012-2013)

Labyrinth heeft voor het Platform Bèta Techniek een groot kwantitatief onderzoek uitgevoerd onder ouders van basisschoolleerlingen. Het onderzoek is via face-to-face interviews en online afgenomen. Doel van het onderzoek was meer inzicht krijgen in de betrokkenheid, associaties en houding ten opzichte van wetenschap & techniek van ouders met basisschoolgaande kinderen. Daarnaast had het onderzoek een activerende rol: door de vragenlijst in te vullen zijn ouders aan het denken gezet over welke rol ze zelf kunnen spelen bij het stimuleren van wetenschap & techniek bij hun kinderen. Het onderzoek is meegenomen in een advies m.b.t. het stimuleren van wetenschap & techniek onder basisschoolleerlingen.