Openspace bijeenkomst Kanaleneiland

Dinsdagavond 24 januari v.a. 19:30 tot 21:30 is er een grote Open space bijeenkomst georganiseerd voor en door de wijkraad Zuidwest bij het ROC Midden Nederland op de Amerikalaan tegenover het politiebureau Marco Polo in Kanaleneiland. Omdat het onderwerp al vele malen kwantitatief onderzocht is, is er dit keer voor gekozen om een kwalitatief Open space onderzoek te doen. Zo is er al onderzoek gedaan in Rivierenwijk en Transwijk. Beide bijeenkomsten waren een groot succes. Er kwamen een groot aantal concrete en bruikbare actiepunten uit. Het project is in samenwerking met EB Management (www.eb-management.nl) opgepakt. Het bijzondere dat er speciaal een grote groep jongeren van het ROC MN bij alle facetten van de Open space betrokken is. De jongeren zijn onder begeleiding van EB de wijken in gegaan en hebben geflyerd, vragenlijsten afgenomen en posters opgehangen. Ook hebben zij zelf een onderzoek gedaan naar de beste communicatiestrategie. Uiteindelijk hebben zij een op verschillende doelgroepen afgestemd aankondigingsplan gemaakt: speciale posters en flyers voor ouderen, jongeren, Nederlanders en Turken en Marokkanen. Het thema veiligheid is momenteel extra actueel vanwege de onlusten in Frankrijk en recente spanningen in Amsterdam. Open Space Open Space bijeenkomsten staan bekend om hun schijnbare afwezigheid van structuur en het verwelkomen van verrassingen. In werkelijkheid zijn Open Space bijeenkomsten zijn zeer gestructureerd. Een Open Space bijeenkomst is geschikt voor groepen van 5 tot 1.000 – werkend in eendaagse workshops, driedaagse conferenties, of wekelijkse stafvergaderingen. In Open Space bijeenkomsten creëren en beheren deelnemers hun eigen agenda rondom een centraal geformuleerd onderwerp of thema. Deelnemers brengen zelf subthema’s in en bepalen vervolgens zelf welke subthema’s zij willen bespreken, voor hoelang en met wie. Ook maken zij zelf een beknopt verslag. Indien gepast, en als de tijd het toestaat, kunnen alle uitkomsten in een paar uur worden gefocused en geprioriteerd, ook met zeer grote groepen. Al binnen een dag na een bijeenkomst kunnen alle resultaten beschikbaar worden gesteld aan de volledige organisatie. Elke andere belangenhebbende kan vervolgens gaan deelnemen de gedachtevorming rondom het thema en worden uitgenodigd tot implementatie van alle voorstellen. En resultaten die op deze wijze tot stand zijn gekomen kunnen veel sneller worden gepland en geïmplementeerd dan elke andere vorm van interventie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Nathan Rozema m 0655864606 www.wijkraadzuidwest.nl of Mike Jolink van EB Management t 0343 53 96 26