Opmars allochtonen in hoger onderwijs

Opmars allochtonen in hoger onderwijs
bron: ANP + website volkskrant

VOORBURG – Het aantal allochtone studenten in het hoger onderwijs is in twaalf jaar tijd verdubbeld tot bijna 125 duizend in het studiejaar 2006/2007. Dat bleek maandag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Uitleg
Allochtonen maken inmiddels ruim eenvijfde deel uit van alle studenten in het hoger onderwijs.

Vooral het aantal niet-westerse allochtone vrouwen in het hoger onderwijs is toegenomen. Dit studiejaar stonden 38 duizend vrouwelijke niet-westerse allochtonen ingeschreven. Dat is ruim drie keer meer dan in het schooljaar 2005/2006.

De meeste niet-westerse allochtonen (14 procent) kozen dit jaar voor een opleiding op het gebied van management en personeelsadministratie. Verder zijn rechten en maatschappelijke dienst- en hulpverlening populair, vooral bij vrouwelijke studenten. De ranglijst van studiekeuze komt vrijwel overeen met die van autochtone studiegenoten. Bij de autochtonen is de opleiding voor leraar in het basisonderwijs echter het populairst.