Participatie in de buurt

Participatie in de buurt
Vooral sinds de jaren negentig wordt gepleit voor actieve participatie van burgers bij de aanpak
van stedelijke vraagstukken. De zorg om leefbare stadsbuurten wordt daarbij in toenemende
mate beschouwd als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van overheid en bewoner.
Dat roept de vraag op welke factoren nu maken dat een bewoner zich actief voor de buurt
gaat inzetten.
Renee ter Maat van Onderzoeksbureau Labyrinth en Gideon BOlt van de Universiteit van Utrecht gaan hier verder op in het bijgevoegde artikel in het onderzoeksdossier van het Tijdschrift voor de Volkshuisvesting zie ook www.nirov.nl

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
mevr. drs. Renee ter Maat
r.termaat@labyrinthonderzoek.nl
t 030-2627191