Participatie Project Gagel genomineerd voor participatiepluim

De afgelopen maanden zijn van alle corporaties een of meerdere projecten genomineerd. In totaal zijn er 17 nominaties binnen gekomen! Naaraanleiding hiervan is een speciale nieuwsbrief uitgebracht. Op 17 november wordt de winnaar bekend gemaakt

En de genomineerden zijn
1. ‘De bezem erdoor’ Bewoners uit de wijk maken twee dagdelen
per week hun eigen wijk schoon tegen een vrijwilligersvergoeding. Indiener: Bewonerscommissie
Antilopenspoor, Portaal.

2. ‘Leert uw buren kennen’
Plan van de bewonerscommissie om
ontmoetingsbijeenkomsten met hapjes uit
verschillende culturen te organiseren.
Indiener: Bewonerscommissie ‘Samen
Sterk’, Portaal.

3. ‘Portiekcafé’
Kinderen van groep 8 nodigen bewoners
van een portiek uit om een kopje thee in
hun café te komen drinken.
Indiener: Portaal.

4. ‘Magazine Flex van en voor jongeren’
VMBO/MBO jongeren uit Kanaleneiland
maken hun eigen tijdschrift.
Indiener: Portaal.

5. ‘Werkgroep communicatie bij
structurele problemen’
Het gaat om het ontwikkelen van
aanbevelingen en vroegtijdig aanpakken
van structurele problemen op complexniveau.
Indiener: huurderskoepel STOK, BO-EX.

6. ‘De nieuwe jutter met een
zelfbeheergroep’
Buurthuis gerund door bewoners.
Indiener: BO-EX.

7. ‘Leefbaarheidsbudgetten’
Beschikbaar gesteld voor grote of kleine
projecten van bewoners; in samenspraak
met bewoners zijn de budgetten en de
criteria voor de initiatieven bepaald.
Indiener: BO-EX.

8. ‘Woonproject voor autistische jongeren
in de Clophaemer’
Een zelfstandige woonvoorziening met
begeleiding voor negen jongeren met een
autismestoornis.
Indiener: SSH Utrecht.

9. ‘Leefbaarheidfonds als uitdager’
Voor bewoners om mee te denken aan de
leefbaarheid.
Indiener: GroenrandWonen

10. ‘Overleg bij groot onderhoud’.
Bewoners zijn trots op het (fysieke)
resultaat.
Indiener: Mitros

11. ‘Project Orca’
Leerlingen van groep 8 hebben
speeltoestellen ontworpen en een aantal
keer geroeid bij Orca.
Indiener: Mitros.

12. ‘Project graag gedaan’
‘Graag gedaan’ is een meetingpoint van
waaruit leerlingen van de
Kranenburgschool kleine klusjes voor
bewoners in de buurt uitvoeren. Tevens
zal de buurtbeheerder van daaruit zijn/haar
werkzaamheden uitvoeren.
Indiener: Mitros

13. ‘Portiekaanpak in Kanaleneiland’
Na het opknappen van de portieken
worden in een gesprek met bewoners de
portiekregels vastgesteld.
Indiener: Mitros

14. ‘Kinderwerklokaal’
Ondiep; geen verdere informatie
ontvangen.
Indiener: Mitros

15. ‘Activiteitenwinkel Vader Rijn college’.
Leerlingen verzorgen verschillende
activiteiten vanuit de activiteitenwinkel,
zoals catering, een kapperswinkel, enz.
Indiener: Mitros

16. ‘Wonen en kansen’
Via huisbezoeken gaan Mitros en Portaal
met bewoners in gesprek met vragen over
hun woon- en persoonlijke toekomst.
Indiener: Mitros

17. ‘Moskee-project’
Inspraak gebiedsplan de Gagel: in het
kader van de formele inspraakprocedure
zijn extra inspanningen geleverd om
allochtone bewoners te bereiken. Indiener:
Labyrinth namens de moskeeen, Gemeente Utrecht,
MITROS, Bo-Ex en Portaal.

Op dit moment is de jury druk bezig om uit de
17 nominaties een winnaar te selecteren. Dat
is geen makkelijke opgave, want de nominaties
zijn zeer verschillend van klein en fijn tot groots
en meeslepend. Het is duidelijk dat niet alleen
participatie en al haar schakeringen te zien is:
ook blijkt uit de grote belangstelling dat
participatie weer iets is waar je voor staat en
trots op kan zijn. Participatie, zo blijkt ook bij
de motivaties van de indieners, is iets wat je
doet, iets waarmee je wat bereikt.

Tijdens de uitreiking is er een
fototentoonstelling waarbij alle nominaties
geportretteerd worden.

De uitreiking van de Participatiepluim
vindt plaats op
maandag 17 november 2008 om
19.30 bij Stade Advies
Wittevrouwensingel 1. De pluim zal
worden uitgereikt door de heer A.
Wolfsen, burgemeester van Utrecht.