Participatie van bewonersgroepen bij bouwprojecten in West

Labyrinth heeft de participatie en beinvloedingsprocessen van bewonersgroepen voor de wijkraad West in Kaart gebracht
West is een wijk waar veel gebeurd, De Kop van Lombok en het Cereol terrein zijn twee bekende voorbeelden. In deze dichtbebouwde wijk hebben projecten altijd een grote impact op de wijkbewoners. Hoe gaan deze bewonersgroepen daar mee om? Hoe is het gesteld met de participatie van wijkbewoners? Hoe proberen zij de vaak ingewikkelde besluitvormingsprocessen te beinvloeden, en heeft dit zin? Wat zijn de succes en faalfactoren? Dit zijn onderwerpen die Labyrinth voor en samen met de wijkraad bij dit project in kaart brengt. Het onderzoek belicht zowel de kant van de bewoners, als de kant van de gemeente en de kant van de marktpartijen (projectontwikkelaars)

Slotdebat op woensdagavond 30 januari

Op woensdagavond 30 januari wordt er door de wijkraad West en Labyrinth een slotdebat over dit onderzoek georganiseerd. Deze bijeenkomst wordt gecombineerd met het bezoek van de gemeenteraad aan West.

onderwerp: Slotdebat wijkraadpleging West 2007: bewonersparticipatie in de praktijk
Datum en tijd : woensdag 30 januari 19.30 uur.
Plaats : Atrium J.P.Coenhof.

Verdere informatie volgt half januari.

links:
www.wijkraadplegingwest.nl
Wijkraad West: www.wijkraadwest.nl
Lombox, de nieuwssite van West: www.lombox.nl
Gemeente Utrecht, wijk West: www.utrecht.nl/west

trefwoorden: Bewonersgroepen, projecten, Stichting Open Oog, Meysters Buiten, De Kop van Lombok, Groeneweg Midden, Groeneweg Zuid, Johan de Meesterstraat, Bartoklaan, Wim Sonneveldterrein, gemeente, wijkraad, projectontwikkelaar, burgerparticipatie, wijkwethouder