Participatiebijeenkomst West groot succes

De participatiebijeenkomst over de wijkraadpleging van de Wijkraad West, uitgevoerd door Onderzoeksbureau Labyrinth was een groot succes. Het animo voor de bijeenkomst in het Atrium in Lombok was zo groot dat vanwege de wachtrij bij de ingang de presentatie van het onderzoek iets moest worden verlaat. Allereerst werden de onderzoeksresultaten gepresenteerd, waarna men in kleine groepjes uiteen ging. Aan het einde werden de aanbevelingen van de verschillende groepjes verzameld en plenair besproken. Wethouder Bosch van Ruimtelijke ordening gaf toen aan dat de gemeente c.a. 100 projecten zal gaan evaluaren. Er wordt dan naar het procesverloop gekeken en in hoeverre het betrekken van de bewoners bij de projecten goed is verlopen. Binnenkort zal op deze site en op de site van de wijkraad west, een verslag van de avond verschijnen. VOor meer informatie kunt u contact opnemen met Onderzoeksbureau Labyrinth en of de Wijkraad West (www.wijkraadwest.nl)

Voor meer informatie zie: Rapportage wijkraad west 2007 of het verslag van het slotdebat 2007