Persbericht: Suikerfeestmonitor

Utrecht, maandag 28 juli 2014

Ook in 2014 is niet inspelen op extra uitgaven voor Suikerfeest een gemiste kans.

Het overgrote deel van landelijke winkelketens en winkelcentra laat het Suikerfeest links liggen. De voorzichtige groei van vorig jaar zet dit jaar nauwelijks door. Welgeteld eén nieuwe keten schenkt dit jaar bijzondere aandacht, maar bij andere zijn de acties juist minder zichtbaar.

Vandaag, op de dag dat de meeste moslims in Nederland het Suikerfeest vieren, maakt Onderzoeks- en adviesbureau Labyrinth de eerste resultaten bekend van het onderzoek naar het al dan niet inspelen door grote winkelketens op het Suikerfeest, de Suikerfeestmonitor. Een korte samenvatting:

  • Onderzoeksgebied: In de Nederlandse G4 én Antwerpen, waar de meeste moslims wonen, zijn de kernwinkelcentra en wijkwinkelcentra onderzocht.
  • Behalve de Hema, Douglas, Van Haren, V&D, en de Bodyshop, besteden vrijwel geen van de grote non-food ketens en grote winkels in de stadscentra en grote wijkwinkelcentra van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht, qua marketing, reclame en of promotie zichtbaar aandacht aan de ramadan en het Suikerfeest.
  • De groei van vorig jaar stagneert: de Bodyshop is de enige nieuwkomer onder de ketens die speciale aandacht geeft. Een aantal ketens die voorgaande jaren groter uitpakten, hadden dit jaar een kleiner assortiment en minder aankleding in de winkel.
  • De meeste grote ketens en winkeliers uit de G4 weten niet hoe zij op het Suikerfeest in kunnen spelen. Soms weet men niet eens wanneer het Suikerfeest wordt gevierd.
  • Sommige winkeliers vinden het jammer dat hun hoofdkantoor, die het beleid bepaalt, niet stilstaat bij het Suikerfeest. Afhankelijk van hun locatie, zouden sommige filiaalhouders meer willen inspelen op het Suikerfeest.
  • De meeste winkeliers staan niet stil bij het feit dat er meer wordt uitgegeven aan producten en kleding voor het Suikerfeest.
  • Moslims geven veel geld uit aan kleding voor het Suikerfeest. Zij geven aan dat zij meer zouden uitgeven als er speciaal op het feest zou worden ingespeeld.
  • Moslimjongeren geven voor het Suikerfeest veel extra geld uit aan kleding. Van de ondervraagden geeft vrijwel iedereen extra uit. De extra uitgaven variëren tussen 25 tot 300 euro.
  • Kleine, veelal etnische ondernemers, spelen wel in op het Suikerfeest, bijvoorbeeld via een speciaal assortiment (meer luxe producten), aanbiedingen en acties.

Labyrinth heeft net als in voorgaande jaren in de G4 (Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag) uitgevoerd en dit jaar voor het eerst ook in België (Antwerpen). In Antwerpen wonen naar schatting c.a. 83.000 moslims ***., Bij winkelcentra is onderzocht of er door de grote winkelketens en centra iets aan marketing, reclame en of promotie werd gedaan met betrekking tot de ramadan en het Suikerfeest: de Suikerfeestmonitor. Het onderzoek was tweeledig. De onderzoekers analyseerden de winkels en spraken hun medewerkers en interviewden de bezoekers die aankopen wilden doen voor het Suikerfeest.

Labyrinth moet hieruit concluderen dat er in de grote centra vrijwel nergens iets met het Suikerfeest gedaan is. Dit in tegenstelling tot acties rondom Kerst, Pasen, Sinterklaas en bijvoorbeeld Valentijn. Vorig jaar leek het bewustzijn van de commerciële kansen rondom ramadan en Suikerfeest te groeien. Dit jaar viel het aantal extra acties echter tegen: sommige ketens die al meerdere jaren inspelen op het Suikerfeest, hebben zelfs een kleiner aangepast assortiment en minder promoties.

Daar waar de kleine, veelal etnische detailhandel hun assortiment speciaal aanpast en de dagen voor de ramadan de extra vraag soms bijna niet aankan, is er bij grote winkelcentra en supermarkten niets van de ramadan en het Suikerfeest te merken. “Het besef dat het hier en zeker in de grote steden om een hele grote groep consumenten gaat, lijkt voor de meesten ook dit jaar nog steeds ver te zoeken.

Van Haren speelt met marketing wel in op Suikerfeest met de slogan: “Omdat we klaar zijn voor het Suikerfeest.” Met een kortingsbon uit de folder konden verschillende schoenen met het stempel “feestcollectie” worden aangeschaft.

Waar we vorig jaar meer ketens tegenkwamen die in de marketing speciale aandacht schonken aan het Suikerfeest, is er dit jaar een stagnatie merkbaar. Ketens die zichtbaar aandacht geven zijn bijvoorbeeld de HEMA, Douglas, Van Haren, Bodyshop en Albert Heijn. De HEMA was een paar jaar geleden de eerste, maar viel dit jaar op met minder aandacht dan voorgaande jaren. Ze bieden slechts 1 aparte stelling met Suikerfeestkoek en –snoep. Anders dan voorgaande jaren zijn we in kledingwinkels geen extra kortingen tegengekomen die verband hebben met het Suikerfeest.

Opvallend zijn de duidelijke verschillen per stad. Waar in Amsterdam, Rotterdam en Den Haag duidelijk meer ingespeeld wordt op het Suikerfeest, blijven in het bijzonder Utrecht en Antwerpen behoorlijk achter. Douglas heeft bijvoorbeeld in onze grootste steden overal posters die klanten een “prettig Suikerfeest” wensen en zelfs een klein Arabisch assortiment in huis gehaald. Hetzelfde verschil in aandacht werd gevonden bij AH en V&D. In Utrecht waren deze acties, niet te zien, op 1 poster in 1 filiaal na. Door verschillende ketens die in de grootste 3 steden wel inspelen op het Suikerfeest, werd in Utrecht verwezen naar de etnische speciaalzaken. In Antwerpen spelen de grote winkelketens zelfs op geen enkele manier in op het Suikerfeest.

Hieronder enkele citaten van winkelmedewerkers als antwoord op de vraag waarom zij niets met het Suikerfeest hebben gedaan:

“Het is ons de afgelopen jaren wel opgevallen dat het drukker wordt in de dagen voor het Suikerfeest en er meer naar kleine cadeautjes wordt gevraagd. Hier passen we ons inkoopbeleid op aan.” (grote speelgoedketen in Den Haag)
“Geen idee, het beleid wordt landelijk bepaald.” (grote drogisterij in Rotterdam)
“Suikerfeest, geen idee, moet ik even aan een collega vragen…Suikerfeest, nee doen we hier niets mee, kunt u beter in de Carnotstraat of Borgerhout gaan kijken” (Antwerpen, Meir, grote kledingzaak)
“Bijna alles hier is suiker.” (verschillende snoepafdelingen van warenhuizen en snoepwinkelketen)
“Er is al veel in de aanbieding, we hebben geen speciale actie.” (grote kledingzaak in Utrecht)
“We hebben de laatste jaren sowieso minder bijzonder assortiment rondom feestdagen, wat overblijft moet weer terug en opgeslagen en dat is duur.” (grote cadeauwinkelketen in Den Haag)
“Geen idee, doen we nooit aan en zijn we ook niet van plan.” (grote kledingzaak in Amsterdam)
“Wordt vanuit hoofdkantoor geen aandacht aan besteed, maar dat zou wel leuk zijn in dit soort wijken.” (grote speelgoedzaak in Utrecht)

Kleine, vooral etnische ondernemers profiteren van de extra vraag

Grote kledingzaken en parfumeries profiteren zeker al van de extra aankopen die gedaan worden voorafgaand aan het Suikerfeest, maar doen daar qua promotie en assortiment weinig mee. Dit zou veel meer kunnen zijn. Interviews met kleine veelal etnische ondernemers laten zien dat zij in de hele maand ramadan met een gigantische omzetstijging te maken hebben.

Achtergrondinformatie

Moslims in Nederland

Vandaag, maandag 28 juli wordt het einde van de Islamitische vastenmaand met het Suikerfeest (Aid el Fitr) feestelijk afgesloten. Volgens het CBS gaat het om meer dan 850.000 moslims in Nederland.

Moslims maken in totaal c.a. 6% van de Nederlandse bevolking uit. Ze wonen vooral in de grote steden. In Amsterdam is ca. 13% van de inwoners moslim, in Den Haag ca. 11,4% en in Rotterdam ca. 10%. In Friesland en Drenthe wonen de minste moslims.

Moslims in Belgiё

Volgens Socioloog Jan Hertogen is in Belgie c.a. 6,3% van de Belgische bevolking Moslim, een absoluut aantal van c.a. 628.751 zie Jan Hertogen (2011). In Vlaanderen is het percentage 4,5 %. Van alle moslims die in Belgiё wonen verblijven er c.a. 41% in Vlaanderen, c.a. 36,5% in het Brusselse Gewest en 23,5% in het Waals Gewest. Bijna de helft (46%) heeft een Marokkaanse migratie-achtergrond, een kwart (25%) is van Turkse afkomst; en 28,5% heeft andere wortels.

Voor de inschatting (extrapolatie) van het percentage en het aantal heeft de socioloog gebruikt gemaakt van grootschalig Duits en Nederlands onderzoek waarbij duizenden migranten afkomstig uit Moslimlanden face to face aan huis werd gevraagd tot welk geloof zij zichzelf rekenen***.

Net als bij andere feesten is bij het Suikerfeest de traditie om bij elkaar op bezoek te gaan, lekker en veel te eten, nieuwe kleren, parfums en schoenen te kopen, cadeautjes te geven aan kinderen en zakaat (aalmoezen/giften) te geven aan de armen/hulpbehoevenden. Zoals veel autochtone Nederlanders rond Kerst massaal inkopen doen, zo doen veel moslims dit rond het einde van de ramadan. In het Nederlandse straatbeeld is het feest altijd goed merkbaar door de vele mensen die in feestkleren buiten op straat flaneren en rondlopen en inkopen doen.

 

– Einde persbericht –

*** verder uitleg van de cijfers van Socioloog Jan Hertogen Moslims in Belgie
“Voor de berekening van aantal moslims wordt rekening gehouden met een ‘laïciseringgraad’ zoals vastgesteld in een grootschalig Duits onderzoek van 2008. Een representatieve steekproef van 5.000 inwoners met een migratieachtergrond uit moslimlanden in Duitsland werd de vraag gesteld in een face-tot face bevraging aan huis tot welke godsdienst zij behoorden. Een Nederlands onderzoek uit 2006 gaf gelijkaardige resultaten als het Duitse. Er is geen reden om aan te nemen dat de laïcisering in een gelijkaardige Westerse omgeving in België relevant zou afwijken van Nederland of Duitsland. Voor een verdere beschrijving van de methodologie en de resultaten voor 2010, zie BuG 157.”

Niet voor publicatie:

Voor nadere informatie en/of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met:

Labyrinth Onderzoek & Advies
Drs. N. Rozema T 030 262 71 91
E info@labyrinthonderzoek.nl
I www.labyrinthonderzoek.nl