Presentatie “Cultuur en Vermaak” Overvecht

Cultuur en vermaak in Overvecht

Wijkraad Overvecht presenteert op 28 juni om 20.00 uur in de Vechtsebanen aan de Mississippidreef de uitslag van de door Onderzoeksbureau Labyrinth uitgevoerde wijkraadpleging over ‘Cultuur en vermaak in Overvecht’ aan de wethouders Den Besten (wijkwethouder Overvecht en o.a. wethouder jeugd), Van Eijk (o.a. cultuur) en Giesberts (o.a. wijkgericht werken). Uit de wijkraadpleging blijkt o.a. dat er in Overvecht sterke behoefte is aan cultuur, vermaak en ontmoeting en dat het aanbod tekort schiet.

Op grond van de onderzoeksgegevens uit de wijkraadpleging zal de wijkraad Overvecht deze avond ook advies uitbrengen aan het college van B&W over dit onderwerp.

De werkgroep wijkraadpleging van wijkraad Overvecht nodigt voor het bijwonen van de presentatie mensen uit die zich bezighouden met cultuur in Overvecht in de ruimste zin van het woord. De typische naoorlogse wijk Overvecht met meer dan 30.000 inwoners scoort momenteel onder de maat op het gebied van voorzieningen voor cultuur en vermaak.

De avond is verdeeld in twee gedeelten. Tijdens het eerste deel vindt de presentatie plaats. Tijdens het tweede deel vindt er onder leiding van een gespreksleider een plenair gesprek plaats. Aan dit gesprek nemen bewoners, vertegenwoordigers, instellingen (HKU, UCK, Louis Hartloopercomplex, etc.) en ondernemers deel om ideeen en mogelijkheden te onderzoeken die mogelijk leiden tot invulling van het tekort.

U bent van harte uitgenodigd om deze avond bij te wonen.

zie ook : www.wijkraadovervecht.nl www.utrecht.nl/overvecht

Vrijdag 23-06-2006 verscheen over dit onderzoek en deze bijeenkomst een persbericht op http://www.ad.nl/utrecht/article425863.ece :

23-06-2006
——————————————————————————–

Saai Overvecht wacht op vermaak

UTRECHT – In Overvecht is weinig tot niks te doen. Bewoners missen vermaakcentra en ontmoetingspunten.

Dat zegt de Wijkraad Overvecht.
Op woensdag 28 juni presenteert de Wijkraad de resultaten van een onderzoek naar de behoefte aan cultuur en vermaak in de wijk. Daaruit blijkt dat de Overvechters hun wijk als saai ervaren. ,,Vooral in de avonduren is er helemaal niets meer te beleven,’’ vertelt Jessy Riesthuis van de Wijkraad.

De precieze cijfers van het onderzoek wil Riesthuis bewaren voor woensdagavond, maar het is duidelijk dat de bewoners erop aandringen dat in hun wijk ook eens wat meer plekken zijn waar mensen ’s avonds bijeen kunnen komen. Een grand-café zou iets zijn, denkt Riesthuis. ,,In heel Overvecht heb je hier en daar een klein cafeetje en in het winkelcentrum is er brasserie de Mistral, maar die laatste gaat om zes uur dicht. ’’

In een wijk van meer dan 30.000 inwoners zou het wel ietsje meer mogen bruisen, vindt Riesthuis. ,,Er zijn weliswaar plannen voor een ontmoetingscentrum in een nieuwbouwproject bij het grote winkelcentrum, maar daar schijnt moeilijk een exploitant voor te vinden te zijn.’’

Op sportgebied is er in de wijk niets te klagen, stelt de Wijkraad. ,,Het probleem zit hem meer in andere vormen van vermaak en ontmoeting. Een filmhuis, is dat wat bijvoorbeeld?’’

Bewoners, horeca-exploitanten, wethouders en ondernemers in Overvecht praten woensdag met elkaar over cultuur en vermaak in Overvecht. De bijeenkomst is in de Vechtsebanen vanaf 20.00 uur.

Bron: www.ad.nl/Utrecht editie 23-06-2006