Presentatie luchtkwaliteit en Verkeer

Wijkraadpleging West, Luchtkwaliteit en verkeer
Vanavond presenteert onderzoeks- en adviesbureau Labyrinth uit Utrecht de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek naar de beleving van wijkbewoners m.b.t verkeer en de luchtkwaliteit in de wijk West

Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de Wijkraad West (www.wijkraadwest.nl). De bijeenkomst wordt georganiseerd door de wijkraad West en vindt plaats om 19:30 in de Domstad Hogeschool aan de Koningsbergerstraat n. 9.

 

Bewoners en politici uit Utrecht zijn voor deze bijeenomst uitgenodigd. Onderzoeksbureau Labyrinth zal op deze avond een toelichting geven op de resultaten van het onderzoek. Vervolgens zullen de aanwezigen mogelijkheid krijgen om bij te dragen aan de discussie.

 

Het programma ziet er als volgt uit: (zie ook http://www.wijkraadwest.nl/wijkpeiling/2009.html)

 

20.00 uur: opening door Pieter Smit, voorzitter Wijkraad West
20.10 uur: inleiding ir. Peter Rombout, toxicoloog
20.25 uur: resultaten wijk-raadpleging door
Onderzoeksbureau Labyrinth
20.50 uur: discussie in subgroepen
21.30 uur: plenaire terugkoppeling
21.50 uur: conclusies

 

Eind 2008/begin 2009 heeft Onderzoeksbureau Labyrinth in opdracht van de wijkraad West een wijk-raadpleging uitgevoerd naar verkeer en luchtkwaliteit in de wijk West. Voor dit onderzoek zijn bewoners op verschillende manier benaderd, online, huis aan huis (face to face) en telefonisch, zodoende zijn ook lastiger bereikbare groepen goed bereikt (mensen zonder internet aansluiting, mensen die de Nederlandse taal minder machtig zijn, zijn persoonlijk benaderd in eigen taal, etc. ) In hoeverre ervaren bewoners overlast en wat voor overlast betreft dit precies?
Uit het onderzoek blijkt dat 87 % van de bewoners van Utrecht-West overlast ervaart van verkeer en 79 % overlast van luchtvervuiling. Daarenboven is er grote ongerustheid over de gevolgen die de slechte luchtkwaliteit heeft voor de gezondheid.
Verder blijkt uit het onderzoek dat ruim een derde van de bewoners minder zou willen autorijden om overlast te verminderen. Tijdens de bewonersavond zal in discussies worden gezocht naar een stimulans om dit te realiseren.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de wijkraad West en of Labyrinth (t.a.v. Daniel van der Veen)