presentatie ‘Nabuurschap’ in Utrecht-Oost

 Begin 2013 heeft Labyrinth in opdracht van Wijkraad Oost een wijkpeiling gehouden met als thema: "Wat doe jij in Oost?" om te peilen in hoeverre mensen betrokken zijn in de wijk en actief willen bijdragen aan de sociale samenhang. Welke rol heeft de gemeente daarin, wat betekent burgerparticipatie straks in de praktijk en hoe kunnen bewoners elkaar vinden en behulpzaam zijn? Uit de peiling blijkt bijv. dat veel bewoners behoefte hebben aan kennisdeling en aan netwerkvoorzieningen met name voor de vele zzp-ers/kenniswerkers die er in onze wijk wonen. Ook andere uitkomsten van het onderzoek zijn interessant om concrete aanbevelingen te doen richting de gemeente. De wijkraad wil hierin graag een positieve rol spelen en nodigt bewoners uit om met haar mee te praten.

Donderdag 20 juni worden de resultaten gepresenteerd. Geinteresseerden zijn van harte welkom!

Donderdag 20 juni Jeugdtheater De Berekuil (Biltstraat 166)

19.30 Inloop

20.00 Presentatie wijkpeiling door Levi Smulders van Labyrinth

20.30 Discussie n.a.v. uitkomsten die uit de wijkpeiling naar voren komen, ook in relatie met de wijkambities voor 2014

21.30 Afsluiting met borrel

22.00 Einde programma

Volg de wijkraad ook op twitter:

@WijkraadOost