Presentatie onderzoek buurtrestaurant groot succes

Presentatie onderzoek buurtrestaurant IJsselmonde brengt honderden mensen op de been
Hoe zou u het vinden om in uw eigen wijk gebruik te kunnen maken van een gezellig buurtrestaurant? Die vraag is voorgelegd aan de bewoners van Groot-IJsselmonde (Rotterdam IJsselmonde). Afgelopen donderdag zijn hun ideeën en wensen gepresenteerd. Ook is meer informatie verstrekt over De Ooievaar, de multifunctionele accommodatie waarin het restaurant, maar ook woningen en andere voorzieningen plek krijgen. Enkele honderden bewoners bezochten de presentatie.

Invulling buurtrestaurant Groot-IJsselmonde
Deelgemeente IJsselmonde en wooncorporatie Woonbron hebben onderzoek- en adviesbureau Labyrinth gevraagd de behoeften van bewoners met betrekking tot een buurtrestaurant in IJsselmonde in kaart te brengen. Medewerkers van deze organisatie interviewden eerder deze maand wijkbewoners in winkelcentra Keizerswaard en Prinsenplein. De resultaten van dit onderzoek zijn afgelopen donderdag gepresenteerd. Hieruit blijkt dat het restaurant in een behoefte voorziet; tweederde van de bewoners vindt het restaurantaanbod in IJsselmonde onvoldoende en maar liefst 87% van de ondervraagden ziet de komst van een buurtrestaurant zitten. Op de vraag welke sfeer zij bij de invulling van het restaurant voor ogen hebben, antwoorden bewoners onder meer het volgende: ‘Gewoon, niet te chique, niet te strak’ en ‘Laagdrempelig, breed toegankelijk’. Als het restaurant bevalt, wil maar liefst 60% van de respondenten minimaal 3 keer per jaar komen eten. De uitkomsten van het onderzoek gelden als belangrijke aandachtspunten voor de daadwerkelijke invulling van het restaurant.
De Ooievaar

Wijkcentrum De Ooievaar
In opdracht van wooncorporatie Woonbron ontwikkelt Kristal in IJsselmonde De Ooievaar. Dit gebeurt in samenwerking met de deelgemeente IJsselmonde. De Ooievaar is op een scharnierpunt in de wijk gepland, tussen de buurten Groenenhagen en Tuinenhoven. Naast het buurtrestaurant gaat Perspect – dat het welzijnswerk organiseert in IJsselmonde – ruimte huren voor buurtactiviteiten. Ook krijgt Gemiva er plek. Deze zorgorganisatie voor lichamelijk gehandicapten gaat dagactiviteiten organiseren voor haar cliënten. Daarnaast is dagverzorging mogelijk in De Ooievaar. Dit verzorgt Laurens. Bovendien kunnen mensen met een beperking straks sporten in de Ooievaar. De Ooievaar maakt onderdeel uit van de herstructurering van de buurten Groenenhagen & Tuinenhoven. In de afgelopen jaren is veel gebeurd op het gebied van nieuwbouw, groot onderhoud en sloop. Deze aanpak wordt de komende jaren voortgezet, met als doel het goede van de buurten te versterken; meer groen, meer ruimte en betere, meer gevarieerde woningen.