Presentatie onderzoek Jong Overvecht

Op dinsdagavond 8 juli zullen de resultaten van het onderzoek onder jongeren in Overvecht worden gepresenteerd. Aansluitend vindt er een debat plaats. Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van de wijkraad Overvecht door Labyrinth.

De kern van het onderzoek is: Wat vinden Overvechtse jongeren van hun wijk, missen ze zaken en wat zouden ze zelf willen doen? Het onderzoek is uitgevoerd onder leeringen van groep 7/8, middelbare scholieren, Mbo’ers, Hbo’ers, universitaire studenten en werkende jongeren (inclusief schoolverlaters).

 

Voor meer informatie zie ook de site van de wijkraad www.wijkraadovervecht.nl en www.jongovervecht.nl