Presentatie onderzoek krachtstatoin

Dinsdagmiddag (13:30) zullen de 45 honours studenten van de Universiteit Utrecht de resultaten van het onderzoek voor het Krachtstation Kanaleneiland presenteren samen met studenten van ROC Asa bij ROC Asa aan de Azielaan.

De groep van 45 studenten deed onderzoek naar de behoefte en haalbaarheid van een Krachtstation (podiumhuis Kanaleneiland) in Kanaleneiland. Hiervoor zijn interviews utigevoerd met wijkbewoners, organisaties en ondernemers in de wijk.

 

De volgende onderwerpen stonden centraal:

 

– Hammam
– Feest/Evenementen zaal/zalen ook voor culturele uitingen/optredens
– Horeca
– duurzaamheid
– Ondernemerschap
– Ontmoeting

Enkele opvallende uitkomsten zijn:

 

– Rotterdam, Amsterdam en Den Haag (de andere G4 steden) hebben allen een Hammam, Utrecht schitterd in afwezigheid
– Utrecht heeft een tekort aan feestzalen, mensen wijken uit naar bijvoorbeeld Gouda, Amsterdam, of Zaandam
– Jong en oud in Kanaleneiland geven aan niet tevreden te zijn met het huidige voorzieningen aanbod dat beperkte openingstijden kent, verkeerde uitstraling heeft.

In de presentatie wordt hier verderop in gegaan.

Het krachtstation is een initiatief van o.a. Boudewijn Oremus (Utrecht aan de Nijl) en Nathan Rozema (Labyrinth) en recentelijk van HIK-ontwerpers. Het krachtstation moet worden ondersteund door de gemeente, woningcorporaties en ondernemers.