Presentatie onderzoek Noordoost

Vooraankondiging: Presentatie en debat onderzoek wijkraad Noordoost op zondagmiddag 1 juni in Griftstede in het Griftpark. Het onderzoek stelde wijkbewoners vragen over: groen, verkeer, luchtkwaliteit, wonen, leefbaarheid, participatie en leefbaarhei

Vooraankondiging: Op zondag aan het eind van de middag worden de resultaten van het onderzoek voor wijkraad Noordoost gepresenteerd in Griftstede in het Griftpark. Het onderzoek stelde wijkbewoners vragen over: Groen, verkeer, luchtkwaliteit, wonen, veiligheid, burgerparticipatie en het leefbaarheidsbudget. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met wijkraad Noordoost www.wijkraadnoordoost.nl of Labyrinth. Binnenkort zal hier meer informatie over verschijnen.