presentatie over CPO Mi Akomo di Color in Zuidoost

Nathan Rozema van Labyrinth geeft een presentatie op een interactieve avond in Zuidoost georganiseerd door Eracontoor in het kader van een nieuwbouw ontwikkeling in Zuidoost. De presentatie gaat in op Mi Akomo di Color het succesvolle CPO project in de Bijlmer. CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. De presentatie ging onder andere in op de kracht van bewoners, wijkeconomie en ondernemerschap waar ook ruimte voor nodig is, participatie, bewonersbegeleiding, duurzaamheid en maatschappelijk en economisch rendement.

Deze presentatie is onderdeel van een workshop voor wijkontwikkeling die ontwikkeld is voor woningcorporaties, projectontwikkelaars stedenbouwkundigen en gemeenten door Manon Pattynama, Nathan Rozema, Rein Sohilait en Bianca Kamps