Presentatie rapport Stichting Pulse

Op dinsdag 16 juni presenteerde Labyrinth samen met Stichting Pulse het rapport ‘Zorgvraag en gezondheid. Een onderzoek onder oudere migranten en mantelzorgers in IJsselstein.’ Dit rapport schreef Labyrinth op basis van ruim 60 interviews met oudere migranten uit IJsselstein en ‘hun’ mantelzorgers, uitgevoerd door interviewers van haar multiculturele Etnoteam.

Jaarlijks voert Stichting Pulse een onderzoek uit onder 75-plussers in steeds een andere wijk van IJsselstein, om informatie te verzamelen over hun leefstijl en ondersteuningsbehoefte. Bij deze onderzoeken worden oudere migranten veelal niet bereikt. De ontbrekende informatie over deze groep ouderen is een gemis, wat benadrukt wordt door de huidige veranderingen in de zorg. Omdat vaker gebleken is dat vragen en ondersteuningsbehoefte onder deze oudere migranten anders is dan bij autochtone ouderen, heeft Labyrinth met inzet van haar Etnoteam tientallen oudere migranten in IJsselstein gevraagd naar hun leefstijl en ondersteuningsbehoeften. Hierbij werden de ouderen en mantelzorgers ook direct geïnformeerd over de diensten en voorzieningen van Stichting Pulse waarvan zij gebruik zouden kunnen maken.

Pulse’ directeur Marion Wiendels noemde tijdens de presentatie wat haar het meest opvalt in het rapport: Oudere migranten laten weten weinig behoefte te hebben aan de bestaande voorzieningen en ook de bekendheid ervan is gering. Pascal Budding nam namens de Gemeente IJsselstein het rapport in ontvangst. Hij is dankbaar dat Stichting Pulse Labyrinths expertise in het bereiken van migranten heeft ingeschakeld. Bij de ontvangst van het rapport concludeert hij dat het de gemeente IJsselstein erop wijst om scherper naar hun communicatie te kijken, zodat informatie inwoners bereikt zoals zij het verzenden.

Het volledige rapport kan hier worden ingezien. Ook interesse in wat Labyrinth en haar Etnoteam voor uw organisatie kan betekenen, bijvoorbeeld bij het betrekken van migranten bij onderzoek. Neem dan gerust contact met ons op.