Presentatie Wat doe jij in Oost? online in te zien

Afgelopen donderdag gaf Labyrinth voor een grote groep belangstellende een presentatie van de resultaten van de wijkpeiling ‘Wat doe jij in Utrecht-Oost?’. De presentatie is hieronder online in te zien. Het volledige rapport zal te zijner tijd op de website van Wijkraad Oost in te zien zijn.