Presentatie wijkraadpleging West 2011

 

 
In 2011 heeft Wijkraad West een wijkraadpleging georganiseerd over de aantrekkelijkheid en bereikbaarheid van Utrecht West.
·        Wat maakt Utrecht West voor de verschillende bewoners aantrekkelijk?
·        Welke aspecten van bereikbaarheid en verkeer maken Utrecht West meer of minder aantrekkelijk?
·        Welke vervoermiddelen gebruiken bewoners van Utrecht West?
·        Wat is de bereidheid om meer gebruik te maken van andere vervoersmiddelen dan zij gewend zijn?
·        Wat zijn voorkeuren bij een aantal keuzes/dilemma’s/scenario’s voor het oplossen van verkeersproblemen?
·        Verschillen de voorkeuren binnen en tussen buurten en tussen autorijders en fietsers?
 
De wijkraadpleging en het advies van de wijkraad haken in op verschillende actuele discussies:
vermindering overlast doorgaand verkeer over PHL en Cartesiusweg en behoud bereikbaarheid van de buurten, opheffen buslijn 14, ondertunneling Westplein, verbetering (gladheidbestrijding op) fietsroutes, betaald parkeren fietsen en auto’s, uitbreiding 30km gebied.
 
Woensdag 16 mei 2012 presenteren Labyrint Advies en Onderzoek en Wijkraad West de resultaten van de wijkraadpleging en het advies van de wijkraad.